TRASA XII BIEGU PIASTOWSKIEGO

- Asfalt - 90%

- Utwardzone drogi gruntowe - 10%.

- Trasa oznaczona co 5 km poziomymi znakami.

- Trasę będzie zabezpieczać policja i straż miejska.

- Limit czasu 3 godziny od momentu startu.

- Trasa posiada atest PZLA.

 


Szczegółowy opis trasy:
START znajduje się w Kruszwicy nad jeziorem Gopło na ul. Podzamcze. Dalej trasa skręca w prawo w ul. Zamkową (droga nr 62), w lewo ul. Kolegiacką, w prawo ul. Wiejską, w lewo ul. Cmentarną, prosto przez miejscowości Szarlej i Łojewo do Inowrocławia w ul. Mątewską, w prawo w ul. Poznańską, w lewo ul. Cichą, w prawo w ul. Niepodległości, w lewo ul. Wojska Polskiego, w prawo ul. Piłsudskiego, prosto do ul. Wierzbińskiego, którą przecina i w lewo w drogę parkową do ul. Rąbińskiej, w prawo ul. Rąbińską, która przechodzi w ul. Boczną, w prawo ul. Narutowicza, w prawo ul. Wilkońskiego, w lewo ul. Świętokrzyską, z której w prawo na Stadion Miejski przez bramę główną, dalej przez bramę w ogrodzeniu Stadionu w lewo na bieżnię poliuretanową, do METY

 

Trasa 5 i 10 KM

Zróżnicowana, oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę będą zabezpieczać: Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. Limit czasu 1 godzina dla biegu na 5 km i 1,5 godziny dla biegu na 10 km od momentu startu. Na trasie usytuowany będzie punkt odżywiania i odświeżania. Trasa biegów zostanie wyznaczona po pętli   (1 pętla liczy 5 km):

  • bieg na 5 km – jedna pętla,
  • bieg na 10 km – dwie pętle.

Zróżnicowana, oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę będzie zabezpieczać Policja, służby medyczne oraz osoby wyznaczone przez Organizatora. Limit czasu 1 godzina.