TRASA X BIEGU PIASTOWSKIEGO

- Asfalt - 90%

- Utwardzone drogi gruntowe - 10%.

- Trasa oznaczona co 5 km poziomymi znakami.

- Trasę będzie zabezpieczać policja i straż miejska.

- Limit czasu 3 godziny od momentu startu.

- Trasa posiada atest PZLA.

 


Szczegółowy opis trasy:
START znajduje się w Kruszwicy nad jeziorem Gopło na ul. Podzamcze. Dalej trasa skręca w prawo w ul. Zamkową (droga nr 62), w lewo ul. Kolegiacką, w prawo ul. Wiejską, w lewo ul. Cmentarną, prosto przez miejscowości Szarlej i Łojewo do Inowrocławia w ul. Mątewską, w prawo w ul. Poznańską, w lewo ul. Cichą, w prawo w ul. Niepodległości, w lewo ul. Wojska Polskiego, w prawo ul. Piłsudskiego, prosto do ul. Wierzbińskiego, którą przecina i w lewo w drogę parkową do ul. Rąbińskiej, w prawo ul. Rąbińską, która przechodzi w ul. Boczną, w prawo ul. Narutowicza, w prawo ul. Wilkońskiego, w lewo ul. Świętokrzyską, z której w prawo na Stadion Miejski przez bramę główną, dalej przez bramę w ogrodzeniu Stadionu w lewo na bieżnię poliuretanową, do METY

 

Zapisy

Pierwszy krok

Regulamin

Zapraszamy
do lektury